Organik Hayvancılık Nedir?

Organik hayvancılık yüksek kaliteli, sağlıklı ve risk barındırmayan ürün isteyen tüketiciler için yapılan hayvansal üretimdir. Organik hayvancılıkta hayvanlar hijyenik ortamlarda ve geniş, ferah gezinme alanlarında yetiştirilir.

Hayvanların beslenmesinde yem ve su miktarlarının uygun ve yemin kaliteli olması gerekir. Organik hayvancılıkta hayvanlara verilen su, insanların içme suyuna eşdeğer olmalıdır. Hayvanların su tüketimi konusunda kısıtlama yapılmamalı, gerekli koşullar sağlanmalıdır.

Hayvan seçiminde ırk ayrımlarına özen gösterilmelidir. Hayvanın ortama adaptasyonu, ortaya çıkabilecek hastalıklar karşısında direnci gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Hayvanlar uygun alanlarda ve açık havada otlatılmalıdır.

Hayvanlara Verilen Yem de Organik Olmalıdır

Organik hayvancılıkta hayvanlara verilen yem de organik olmalıdır. Ancak Türkiye’de organik yem ticareti yok denilebilecek kadar kısıtlı düzeyde bulunuyor. Dolayısıyla organik üretim yapan üreticilerin, hayvanların tükettiği yemi de üretmeleri gerekiyor. Yem üretimini için de büyükbaş hayvan üretiminde hayvan başına ortalama 6 dekar büyüklüğünde, toprağı izlenebilecek alana ihtiyaç duyuluyor.

 Organik Hayvancılığın Sertifikalı Yapılmalıdır

Organik hayvancılıkta hayvanlarda asla antibiyotik karışımlı yem verilemiyor. Antibiyotik tedavisi, insanda olduğu gibi hayvanların da vücudunda bulunan yararlı bakterileri öldürdüğü için antibiyotik almış olan hayvan eti ve ürününün tüketilmesi halinde insanlara da geçmesi söz konusu olur. Organik hayvancılıkta tüm süreçlerin kontrollü ve sertifikalı olarak yapılması zorunludur. Uygun koşullarda organik olarak yetiştirilen hayvanlar, insan sağlına yararlı gıdaların tüketilmesini sağlar.


Diğer Duyurular

Orkun Eğitim Ön Kayıt
Copyright © 2024 Orkun Eğitim Kurumları Tüm Hakları Saklıdır.