Organik Tarım Nedir, Nasıl Yapılır?

Organik tarım; sürdürülebilir tarım yoluyla çevre, insan ve hayvanları korumaya ilişkin tarım yöntemlerini kapsar. Organik tarımda, organik maddeler dışında hiçbir şey kullanılmasına izin verilmez. Gübrelemede ise hayvansal gübre veya özel organik gübreler kullanılır. Orkun Eğitim Kurumları, organik tarımda merak edilenleri anlattı.

Organik Tarım Sertifikası Nasıl Alınır?

Organik tarım, ülkelerde özel kanunlarla tanımlanır ve “organik” kavramının ticari kullanımı devlet kontrolündedir. Organik tarım sertifikası alabilmek için belirli adımlar vardır. Yasa dışı uygulamalar organik tarımın sona ermesine yol açabilir.

Organik tarım sertifikası almak için yetkili organik tarım belgesi veren kuruluşlara başvurulmalıdır. Organik tarım standartları koşullarının sağlanması halinde belli bir süre sonra (Örneğin, meyve ağacı yetiştiriciliği için 3-4 yıl) belgeniz onaylanır. Organik tarım kurallarına uyanlar, ürünlerini “Sertifikalı Organik Ürün” olarak pazarlayabilir ve ürünler resmi organik mührü ambalajlarda satışa sunulur.

Organik Tarım Yöntemleri

Bazı temel organik tarım uygulama ve yöntemleri şöyle sıralanabilir:

-Mahsul rotasyonu,

-Yeşil gübre kullanmak,

-Hayvansal gübre ve bitkisel atık kullanmak,

-Organik maddelerin geri dönüşümü,

-Alternatif bitki koruma,

-Bölgenin özel koşullarına uygun yerel bitki çeşitleri ve yerel hayvan ırkları kullanmak,

-Yüksek standartta hayvan refahı sağlamak,

-GDO’lar tarafından üretilen ürünlerin kullanımından kaçınmak.

 

Organik Tarım İlkeleri

Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu göre, Organik Tarım İlkeleri şöyle:

-Organik tarım; toprak, hayvan ve insan sağlığını bütün olarak geliştirmelidir.

-Organik tarım; ekolojik sisteme göre, sürdürülebilirliklerinin devamını sağlamalıdır.

-Organik tarım; çevre ve yaşam süreçleri konusunda adaleti sağlamaya yönelik olmalıdır.

-Organik tarım; hem bugünkü hem de gelecek nesillerin ve çevrenin sağlığını korumak açısından sorumlu biçimde yönetilmelidir.

Organik Tarımın Amaçları

-Zirai ilaç kalıntıları olmayan sağlıklı gıda üretimi,

-Sürdürülebilir yönetim ile çevrenin korunması,

-Enerji ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği,

-Toprak verimliliğinin ve biyolojik aktivitenin geliştirilmesi,

-Ürünleri zararlı kimyasallardan korumak,

-Hayvanların sağlığını korumak,


Diğer Duyurular

Orkun Eğitim Ön Kayıt
Copyright © 2024 Orkun Eğitim Kurumları Tüm Hakları Saklıdır.