Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), en yaygın kullanılan psikoterapi türlerinden biridir. Kısa süreli ve sorun odaklı olan bu terapi; bireyin düşünce yapısında, algısında, duygusal tepki ve davranışlarını belirlediği kuramına dayanır. Terapide, bireyin olumsuz ve işlevsel olmayan düşüncelerini yeniden biçimlendirmek ve yerine olumlu düşünce şekilleri koymak hedeflenir. Böylece bireyin duygularının ve davranışlarının değişmesi amaçlanır. Orkun Eğitim Kurumları, bilişsel davranış terapide merak edilenleri anlattı.

Bilişsel Davranışçı Terapi Hangi Durumlarda Yapılır?

Bilişsel davranışçı terapi; anksiyete bozuklukları, panik atak, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, obezite, travma sonrası stres bozukluğu, şizofreni, bipolar bozukluk, cinsel işlev bozuklukları, aile terapileri, alkol-madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı, uyku bozuklukları, öfke kontrol bozukluğu gibi durumlarda uygulanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Yapılır?

Bilişsel davranışçı terapi, iki ilkeye dayalıdır:

1) Bilişin, duygu ve davranışlar üzerinde etkisi vardır.

2) Davranışlar, düşünce biçimini ve duyguları etkiler.

Bilişsel davranışçı terapi, kişilerin olayları algılama ve yorumlama biçimleriyle ilgilenir ve yanlış algı ve yorumlamaları, işlevsel olmayan düşünceleri değiştirmeye odaklanır. Kişi içsel süreçlerinin farkında olmasa dahi terapiyle meydana gelen bilinçli çabayla bunların bir kısmının farkına varabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Amaçları Nelerdir?

Bilişsel davranışçı terapi, bireyin bilgileri yanlış yorumlamasını düzeltmek, kişiyi işlevsel olmayan duygu ve davranışlara iten durumların değiştirilmesini amaçlar. Terapide otomatik düşünceler, ara ve temel inançlar ortaya çıkarılarak değiştirilir. Bireyin kaçınma örüntüleri belirlenir, kişinin kendine yardımcı olmasını sağlayacak becerilerin kazanılmasına çalışılır. Bu sayede kişinin farkındalığı artırılarak, alternatif düşünce tarzlarını fark etmesi sağlanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Ne Kadar Sürer?

Bilişsel davranışçı terapide seanslar genelde 45 dakika sürer. Terapide danışanın erken çocukluk dönemi, varsa travmaları, aile ilişkileri, iş hayatı ve sosyal etkileşimleri de göz önüne alınır. Terapi, ortalama 10 seans sürer.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Etkili Bir Yöntem Midir?

Bilişsel ve davranışçı yöntemleri öğrenenler, terapi sonrasında da stresli durumlarda olumsuz düşüncelerden kaçınır ve sorunlarının ilerleyen zamanda tekrarlarını engelleyebilirler. Bu terapinin pek çok psikiyatrik rahatsızlığın tedavisinde tek başına etkili olduğu ve hayat kalitesini artırmak için ilaç tedavisine eklendiği biliniyor.


Diğer Duyurular

Orkun Eğitim Ön Kayıt
Copyright © 2024 Orkun Eğitim Kurumları Tüm Hakları Saklıdır.